Lastensuojelu

Lisätietoja

Lastensuojelun tehtävä on lasten oikeuksien turvaaminen ja kasvattajien tukeminen kasvatustehtävässä.

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön; tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon

Lastensuojelu voi olla vanhemmuuden tukemista, paikkaamista tai äärimmillään sen korvaamista. Ensisijaisesti kuitenkin pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelussa toimitaan mahdollisimman hienovaraisesti siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta vahinkoa lapsen kehitykselle.

Lastensuojelulla on tarvittaessa velvollisuus toimia, vaikka asiakas ei haluaisi, mutta lapsen etu vaatii puuttumista.

Lastensuojelu jakautuu lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon.