Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Sovittelu on maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, selvittää asiaa rakentavalla tavalla, vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Aloite sovitteluun

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, vajaavaltaisen huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.

Käyntiosoite: 

Puistokatu 2, sisäpiha, 2. krs.
20100 Turku

Puhelin:

Toimisto 044 907 2448
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sovitteluohjaaja Satu Kiviperä 044 907 2443
Sovitteluohjaaja Nina Koistinen 040 197 7834
Sovitteluohjaaja Pinja Kyröläinen 044 907 2444
Sovitteluohjaaja Sissi Lehto 044 907 2442
Sovitteluohjaaja Mariella Raevuori 040 357 8476
Sovitteluohjaaja Ines Santonen 040 482 1580
Toimistosihteeri Tiina Frestadius 044 907 2448
Johtava sovitteluohjaaja Saana Vuoristo 044 907 2235
Sähköposti: 
sovittelu@turku.fi