Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Syitä tuen tarpeen arvioimiselle voivat olla esimerkiksi:

  • huoli lapsen arjen sujumisesta, koulunkäynnistä tai terveydenhuollon toteutumisesta
  • lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat
  • vanhemman jaksamattomuus
  • aikuisen elämänhallinnan haasteet
  • ikäihmisen kotona selviytymisen haasteet
  • lapsi tai aikuinen tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto vai ilmoitus?

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea.

Jos suostumusta ei voida saada ja täysi-ikäinen henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Ilmoittajan ei ole välttämätöntä tietää, tekeekö hän ilmoituksen lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaan. Tärkeintä on olla yhteydessä sosiaalihuoltoon ja kertoa herännyt huoli tai mahdollinen palvelun tarve eteenpäin.

Mitä tapahtuu yhteydenoton ja ilmoituksen jälkeen?

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai ilmoituksen perusteella arvioidaan lapsen tai aikuisen kokonaistilanne ja tuen tarve. Tällä tavoin lapselle tai aikuiselle voidaan tarjota hänen tarvitsemiaan sosiaalipalveluita tai ohjata muuhun palveluun.

Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus.

Miten ja minne sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus tehdään?

Sähköisesti:

Kirjallisesti:
Turun sosiaalipäivystys
PL 670
20101 Turku
Fax (02) 262 6626

Puhelimitse:

  • Sosiaalipäivystys, p. 02 262 6003, ympäri vuorokauden

Sosiaalipäivystystä voi konsultoida sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa tai ilmoitusta koskien virka-aikana puhelimitse.