Vanhuspalvelujen sosiaalityö

Vanhuspalvelujen sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tehdään avopalveluissa sekä asumispalveluissa. Avopalvelut ovat useimmiten kotihoitoa ja asumispalvelut ympärivuorokautisia hoitopaikkoja

Monipuolista apua

Vanhuspalveluiden sosiaalityö sisältää muun muassa neuvontaa edunvalvontaan, sosiaali- ja vanhuspalveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja osallistuu alansa edustajana erilaisiin moniammatillisiin työryhmiin.

Sosiaalityöntekijä on mukana esimerkiksi arvion tekemisessä silloin, kun kotihoito näkee hoitopaikan hakemisen välttämättömäksi. Sosiaalityöntekijä tekee viranhaltijapäätöksen palvelutarpeesta hoitopaikkaan sekä päätöksen vanhainkotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta yksityisiin palvelutaloihin.