Turkulaisille kansainvälistä ja kotimaista adoptiolasta hakeville

Adoption lähtökohtana on aina lapsen etu. Adoption tarkoituksena on luoda pysyvä, lapsen ja vanhemman välinen suhde. Adoptiotoimintaa säätelevät mm. Adoptiolaki (22/2012), Haagin sopimus kansainvälisistä adoptioista sekä lapsen luovuttajamaan lainsäädäntö. Lapsen adoptoiminen ulkomailta on Suomessa sallittua ja laillista vain siihen toimiluvan saaneiden palvelunantajien kautta. Turun kaupunki ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä, jonne turkulaiset adoptiolasta suunnittelevat voivat ottaa suoraan yhteyttä.

Adoptiohakijoiden lupahakemukset käsittelee sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) adoptiolautakunta.

Asiasanat: