Isyyden tai toisen äitiyden vahvistaminen

Lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde todetaan ja vahvistetaan isyyslain säännösten mukaisesti.  Isyyden vahvistamisella saattaa olla useassa tapauksessa huomattava merkitys lapsen kehitykselle. Lapsella on katsottava olevan periaatteessa aina oikeus tietää, ketkä ovat hänen todelliset vanhempansa. Lainsäädännön tarkoituksena on turvata lapselle oikeus tietää todelliset sukulaissuhteensa kumpaankin vanhempaansa.

Aviomies on lapsen isä, kun vanhemmat ovat avioliitossa lapsen syntyessä. Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen isyys voidaan vahvistaa tunnustamisella, jonka maistraatti hyväksyy tai tuomioistuimen päätöksellä.

Jos vanhemmat vihitään lapsen syntymän jälkeen, eikä isyyttä ole vielä tunnustettu, isyys on aina silti tunnustettava. Muussa tapauksessa lapsella ei ole virallista isää.

Isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Aika tunnustamista varten varataan raskausviikolle 30–32. Kun isyys on epäselvä, isyyden tunnustusta ei voida vastaanottaa neuvolassa. Silloin isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Isyyden tunnustamisen yhteydessä on aina todistettava henkilöllisyys (passi/henkilökortti/ajokortti).

Lastenvalvoja voi selvittää avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos aviopari yhdessä pyytää isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä.

Toisen äitiyden vahvistaminen

Synnyttäneen äidin naispuolisesta puolisosta (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto) ei tule automaattisesti lapsen vanhempaa lapsen synnyttyä. Lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti, kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena ja toinen äiti on yhteisymmärryksessä synnyttäneen äidin kanssa antanut suostumuksen hedelmöityshoitoon. Vahvistamisprosessi on vastaava kuin isyysasiassa.

Käyntiosoite: 

Kunnallissairaalantie 20, rak. 5, 1. krs
20700 Turku

Puhelin:

Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000
Toimisto 02 262 5833
Toimisto 02 262 6920

Aukioloajat

Yksikön aukioloajat
Ma - Pe 09:00 - 15:45
Puhelinajat
Ma 09:00 - 10:00
Ti - To 13:00 - 14:00
Pe 09:00 - 10:00