Apua päivittäiseen liikkumiseen

Turussa liikennöi matalalattiabusseja ja palvelulinjoja, jotka sopivat erityisesti iäkkäille tai liikuntarajoitteisille. Jos julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö kuitenkin tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia, on mahdollista saada kuljetuspalvelua.

Kuljetuspalvelu tarkoittaa mahdollisuutta käyttää tavallista taksia tai invataksia. Palvelua myönnetään joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella.

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajan ajanvaraus- ja puhelinaika: ma–pe klo 9–10.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Ikääntyvien kuljetuspalvelut (yli 65 v.) sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Palvelu myönnetään siihen varatun määrärahan puitteissa. Hakijan tulot huomioidaan eräänä palvelun saamisen kriteerinä.