Hoito- ja palvelumaksu

Asukkaalta peritään hoito- ja palvelumaksu, joka määräytyy asukkaan bruttotulojen perusteella. Maksu voi olla korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen.

Hoito- ja palvelumaksun kattaa:

  • hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen ohjauksen ja avustaminen päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa (mukaan lukien kylvetys ja saunotus)
  • toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan järjestämisen
  • lääkehuollon ja –hoidon toteutuksen
  • sairaanhoidon
  • asunnon päivittäis­siistiminen (erillisasunto ja ryhmäkoti) ja
  • siivouksen (ryhmäkoti).