Jälkihuolto

Kun lapsen huostassa pito päättyy, hän on oikeutettu lastensuojelun jälkihuoltoon. Jälkihuolto on lakisääteistä palvelua ja päättyy viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta.

Jälkihuolto on kaiken sen tuen ja avun järjestämistä, jota nuori tarvitsee selviytyäkseen myöhemmin omillaan. Näitä ovat asunto, taloudellinen ja henkinen tuki, tuki koulunkäynnissä, työhön sijoittamisessa ja harrastustoiminnassa sekä turvalliset ihmissuhteet.

Jälkihuollon sosiaalityö on suunnitelmallista ja perustuu asiakassuunnitelmaan. Yleensä suunnitelman tekevät nuori ja hänen sosiaalityöntekijänsä. Mukana voivat olla myös nuoren vanhemmat, nuoren sijaishoitopaikan oma hoitaja sekä muita nuoren tukiverkostoon kuuluvia henkilöitä.

Jälkihuolto Turussa

Jälkihuoltoa järjestää Turun hyvinvointitoimialan jälkihuoltoyksikkö. Yksikössä on johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia ja etuuskäsittelijä.

Jokaisella nuorella on oma sosiaalityöntekijä sekä mahdollisuuksien mukaan ohjaaja, jotka tukevat nuoria arkielämässä selviytymisessä. Jälkihuollossa tehdään verkostotyötä muiden viranomaisten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.