Perheryhmät

Perheryhmien toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Palvelun piiriin tullaan äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän ohjaamana.

Perheryhmissä opetellaan arjen taitoja sekä ehkäistään vanhempien uupumusta ja yksinäisyyttä. Ryhmä tarjoaa perheille myös vertaistukea. Ryhmän työntekijät antavat ohjausta lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tukevat vanhemmuutta.

Perheryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä perhettä tukevien eri ammattiryhmien kanssa.
Turussa perheryhmiä on Pernossa, Lausteella, Varissuolla ja Teräsrautelassa.
Avoimet perheryhmät löytyvät Lausteelta ja Pernosta.