Tukiperhetoiminta

Mitä tukiperhetoiminta on?

Tukiperhetoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. Sen avulla pyritään tukemaan ja vahvistamaan lapsen vanhempien jaksamista ja kasvatuskykyä sekä edistämään ja tukemaan lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä.

Tukiperhe ottaa lapsen luokseen pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viikonlopun ajaksi. Lapsi saa tukiperheessä virikkeitä, aikuisen aikaa, turvallista arkea ja huolenpitoa.

Ketkä voivat ryhtyä tukiperheeksi?

Etsimme tukiperheiksi niin nuoria kuin vanhoja, pariskuntia kuin yksin asuvia henkilöitä. Tukiperheissä voi olla ennestään lapsia tai perhe voi olla lapseton. Perheellä tulee olla vakaa elämäntilanne sekä voimavaroja ja aikaa ottaa lasta luokseen.

Tukiperheeltä edellytetään joustavuutta ja kykyä kohdata erilaisuutta sekä sitoutumista toimintaan vähintään vuoden ajaksi. Tukiperheen tulee pystyä työskentelemään lapsen vanhempien ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Tukiperheille maksetaan hoitopalkkiota sekä kulukorvausta ja heille järjestetään koulutusta.

Miten tukiperheeksi pääsee?

Lisätietoa:

sote.perhehoito@turku.fi
puh. 040 1578326 / 040 157 8321