Sijaisvanhemmuus eli pitkäaikainen perhehoito

Jos lapsen kodin olosuhteet tai lapsen oma käytös uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen kasvua ja kehitystä, lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa kodin ulkopuolelle. Lapsi asuu sijaisperheessä toistaiseksi ja pitää säännöllisesti yhteyttä läheisiinsä sijoituksen aikana. Perhehoitajien haasteena on lapseen kiintyminen ja mahdollisesti aikuisuuteen asti sitoutuminen. Toisaalta heidän pitää olla valmiita luopumaan lapsesta mikäli hänet kotiutetaan takaisin vanhemmilleen.

Ketkä voivat ryhtyä sijaisvanhemmiksi?

Erilaiset lapset tarvitsevat erilaisia perheitä. Perhehoitajaksi voi ryhtyä myös yksin asuva henkilö. Perhehoitajalla tulee olla vakaa elämäntilanne ja voimavaroja sekä aikaa ottaa lapsi osaksi perhettään. Perhehoitajan tulee sitoutua lapseen sekä tukea hänen kasvuaan ja kehitystään. Perhehoitajan pitää pystyä työskentelemään lapsen läheisten ja lastensuojelun työntekijöiden sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Perhehoitajaehdokkaat käyvät ryhmämuotoisen ennakkovalmennuksen.

Mitä tukea perhehoitaja saa?

Kun perheeseen sijoitetaan lapsi, perhehoitajan ensisijainen tuki ja yhteistyökumppani on sosiaalityöntekijä. Perhehoitajille tarjotaan työnohjausta, vertaistukiryhmiä ja täydennyskoulutusta. Heille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Perhehoitajien oikeuksia ja velvollisuuksia määrittää perhehoitajalaki.

Miten perhehoitajaksi voi päästä?

Lisätietoa perhehoidosta:

sähköposti: sote.perhehoito@turku.fi
p. 040 157 8321, 040 157 8326

Mitä kuuluu sijaisperhe Ulla ja Jukka Selinille? Miten he kokevat sijaisvanhemmuutensa?