Elatusapu ja elatustuki

Elatusavulla tarkoitetaan rahasuoritusta, jolla lapsen vanhempi osallistuu lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään tai lastenvalvojan luona. Vanhempien keskinäinen sopimus ei ole täytäntöönpano- eli ulosottokelpoinen. Se ei myöskään oikeuta Kelan elatustukeen eikä elatusvelvollinen voi vähentää maksamaansa elatusapua verotuksessa.

Lastenvalvoja voi vahvistaa sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sen sisällöstä yhtä mieltä. Lisäksi sopimuksen tulee olla lapsen edun mukainen ja maksavan vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella kohtuullinen. Elatusavun määrän arvioinnissa  voidaan käyttää apuna oikeusministeriön laatimaa ohjetta. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on täytäntöönpano- eli ulosottokelpoinen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse lapsen elatusavun määrästä yhteisymmärrykseen, asian voi viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lähtökohtaisesti elatusapu suoritetaan kuukausittain. Elatusapu on maksettava eräpäivänä ja se maksetaan pääsääntöisesti lapsen kanssa asuvan vanhemman tilille.

Elatustuki

Elatustukea maksaa Kela. Tuen maksaminen edellyttää aina joko lastenvalvojan vahvistamaa elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä elatusavusta. Elatustukea voidaan maksaa myös sillä perusteella, että lapsen isyys on selvittämättä.