Elatusavun indeksikorotus

Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksikorotus on lakisääteinen korotus, joka elatusvelvollisen vanhemman tulee lähtökohtaisesti itse huomioida elatusapua maksaessaan. Korotusmerkinnät tehdään alkuperäiseen elatussopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen.

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korotus tulee voimaan kalenterivuoden alusta.

Kaikkia vahvistettuja elatusapuja ja elatustukia korotetaan 0,77 prosenttia 1.1.2020 lukien.
Täysimääräinen elatustuen määrä on 1.1.2020 alkaen 167,01 euroa kuukaudessa lasta kohti. Vuoden 2021 indeksikorotuksen määrä ilmoitetaan vuoden vaihteessa.

Indeksikorotusmerkintöjä saa lastenvalvojalta sopimuksiin ja päätöksiin yhteispalvelu Kauppatorin Monitorissa Aurakatu 8, KOP-kolmio, 20100 Turku keskiviikkona 13.1., 20.1. ja 27.1.2021 ilman ajanvarausta vuoronumeroperiaatteella klo 9-11. Vahvistettu elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta tulee olla mukana korotusmerkintää tehtäessä.

Lisätietoja indeksikorotusmerkinnöistä saat lastenvalvojalta.

Asiasanat: