Elatusavun muuttaminen

Elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet elatusavun vahvistamisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet ja elatusavun muuttamista voidaan pitää kohtuullisena sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman kannalta.

Aiemmin vahvistettua elatusapua voidaan muuttaa joko vanhempien välisellä uudella sopimuksella tai tuomioistuimen antamalla päätöksellä. Vaikka aiempi elatusapu olisi ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä, sitä on mahdollista muuttaa myöhemmin vanhempien välisellä sopimuksella lastenvalvojan luona.

Täytäntöönpanokelpoinen eli ulosottokelpoinen elatusapu edellyttää aina lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä. Mikäli vanhemmat muuttavat keskinäisellä sopimuksellaan aiemmin lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistamaa elatusapua, tulisi uusi keskinäinen sopimus vahvistuttaa lastenvalvojan luona. Mikäli näin ei toimita, jää täytäntöönpanokelpoiseksi aiempi sopimus.

Asiasanat: