Huoltoa, asumista ja tapaamista koskeva sopimus

Yhteystiedot

Lisätietoja

Ero lapsiperheessä –piirrosvideot

MLL:n viisiosainen Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarja on suunnattu tueksi eroaville/eronneille vanhemmille, heidän läheisilleen sekä perheiden parissa työskenteleville. Videot pohjautuvat tutkimustietoon ja ne tuovat tiivistetysti esille lapsen näkökulmaa vanhempien erotessa. Videosarja on käännetty myös neljälle vieraalle kielelle; englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi:

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja jos sopimus on lapsen edun mukainen.

Vanhemmat voivat sopia:

  • lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle
  • lapsen asumisesta
  • lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Sopimus lapsen huollosta ja asumisesta on aina voimassa toistaiseksi. Sen sijaan sopimus tapaamisoikeudesta voidaan tehdä porrastettuna erilaiseksi eri ikäkausille tai se voi olla myös määräaikainen, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, on se vietävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.