Lapsen tapaamisoikeus

Yhteystiedot

Lisätietoja

Ero lapsiperheessä –piirrosvideot

MLL:n viisiosainen Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarja on suunnattu tueksi eroaville/eronneille vanhemmille, heidän läheisilleen sekä perheiden parissa työskenteleville. Videot pohjautuvat tutkimustietoon ja ne tuovat tiivistetysti esille lapsen näkökulmaa vanhempien erotessa. Videosarja on käännetty myös neljälle vieraalle kielelle; englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi:

Vanhempien asuessa erillään lapsella on oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa sekä tavata häntä. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.  Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei. Tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain lapsen ja vanhemman välille.

Tapaamissopimuksessa voidaan sopia normaalin viikkorytmin lisäksi juhlapyhien ja lomien vietosta. Tapaamissopimuksessa on syytä huomioida mm. lapsen ikä, koulu, päivähoito, harrastukset ja vanhempien kotien välinen etäisyys. Sopimus tapaamisoikeudesta voidaan tehdä porrastettuna erilaiseksi eri ikäkausille tai se voi olla myös määräaikainen, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.

Valvotut ja tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Lapsen ja erillään asuvan vanhemman tapaaminen tai lapsen vaihto vanhemmalta toiselle voidaan perustellusta syystä määrätä tai sopia valvotuksi tai tuetuksi. Toiminnalla huolehditaan lapsen turvallisuudesta tapaamisen aikana ja vahvistetaan lapsen oikeutta tavata muualla asuvaa vanhempaansa.

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Tapaamisten toteuttaminen edellyttää tuomioistuimen päätöstä tai lastenvalvojan vahvistamaa tapaamissopimusta.

Turussa palvelu on kilpailutettu. Palveluohjaus tapahtuu perheoikeudellisessa yksikössä. Palvelu on tarkoitettu Turussa asuvan lapsen ja hänen etävanhempansa tapaamisten toteuttamiseen. Palvelu on sosiaalihuoltolain mukaisesti asiakkaalle maksutonta.

Vuoroasuminen

Vuoroasuminen tarkoittaa sitä, että lapsi asuu puolet tai lähes puolet ajastaan vuorotellen vanhempiensa luona. Lapsen tulee kuitenkin olla virallisesti kirjoilla jommankumman vanhempansa luona.

Asiasanat: