Lapsen asuminen

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava,  kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen toive ja mielipide on tärkeä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää lapsen tehtäväksi.

Lapsen asuinpaikkaa harkittaessa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka asuminen ja muut lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät  parhaiten. Lapsen kannalta huomioitavia asioita ovat mm. miten päivähoito ja koulu järjestyvät parhaiten ja miten lapsi säilyttää tärkeät ihmissuhteensa.

Lapsi voi olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa, vaikka asuisi puolet ajasta toisen vanhemman luona  (vuorotteleva asuminen). Lapsen koulu, koulukuljetukset ja oikeus päivähoitopaikkaan määräytyvät lapsen asuinpaikan mukaan. Asumistukea ja monia muita etuuksia myönnettäessä lapsi voidaan ottaa huomioon vain toisen vanhemman ruokakunnan jäsenenä. Lapsilisää maksetaan vain toiselle vanhemmalle, lähtökohtaisesti sille, jonka luona lapsi virallisesti asuu.

Asiasanat: