Lapsen huolto

Yhteystiedot

Lisätietoja

Ero lapsiperheessä –piirrosvideot

MLL:n viisiosainen Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarja on suunnattu tueksi eroaville/eronneille vanhemmille, heidän läheisilleen sekä perheiden parissa työskenteleville. Videot pohjautuvat tutkimustietoon ja ne tuovat tiivistetysti esille lapsen näkökulmaa vanhempien erotessa. Videosarja on käännetty myös neljälle vieraalle kielelle; englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi:

Mikäli lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään, he ovat molemmat lapsen huoltajia. Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, äiti on yksin lapsen huoltaja. Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen asioiden hoitoa ja lapsen asioista päättämistä. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja hoitaa lapsen taloudellisia asioita.

Yhteishuolto

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain periaatteena on, että lapsen etu toteutuu parhaiten silloin kun vanhemmat yhdessä vastaavat lapsensa huollosta. Yhteishuoltajuus edellyttää vanhemmilta riittävää kykyä yhdessä päättää ja keskustella lasta koskevista asioista.

Yhteishuollossa molemmat huoltajat saavat lasta koskevia tietoja ja päättävät yhdessä mm lapsen

  • nimestä
  • asuinpaikasta
  • lapsen kansalaisuudesta
  • kasvatuksesta
  • uskontokunnasta
  • koulutuksesta ja
  • terveydenhuollosta.

 Yksinhuolto

Kun vain toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, voi hän yksin tehdä lasta koskevat päätökset. Viranomaiset antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja hänen erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle.