Kenellä on mahdollisuus sovitteluun?

Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten osapuolten kesken, jotka henkilökohtaisesti ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun ja pystyvät ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen.

Myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia voidaan sovitella. Laki ei sulje pääsääntöisesti mitään rikosta sovittelun ulkopuolelle. Poikkeuksena alaikäiseen kohdistuneet rikokset, joissa uhrilla on erityinen suojan tarve.

Riita-asioissa emme sovittele yritysten välisiä riita-asioita, vaan asianosaisena on oltava vähintään yksi luonnollinen henkilö.

Lapsen huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä lapsen kotipaikkakunnan sosiaalitoimen lastenvalvojaan.