Perusosan lisäksi toimeentulotuessa huomioitavat menot

Näistä menoista liitettävä tositteet hakemukseen.

  • kohtuulliset asumismenot (vuokra/yhtiövastike, vesi- ja lämmityskulut, asuntolainan korot)
  • kohtuullinen taloussähkö
  • kohtuullinen kotivakuutusmaksu
  • julkiset terveydenhuoltomenot
  • kohtuulliset työmatkakulut
  • lasten päivähoito- ja iltapäiväkerhomaksut (ensisijaisesti haetaan maksuvapautusta).

Sosiaalityöntekijä päättää erityistä selvitystä ja harkintaa vaativista toimeentulotukiasioista.

Asiasanat: