Työ ja toimeentulo

Työ ja toimeentulo sisältää palveluja työttömille turkulaisille. Palveluiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä työllistymään ja taata heille perustoimeentulo.

Palveluihin sisältyy työllistymistä edistävää neuvontaa ja ohjausta sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Velkaneuvojat auttavat yksityistalouksia tai pienyrittäjiä erilaisissa velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.