Toisen puolesta asiointi eTerveyspalveluissa

Uusi puolesta-asioija (myös ala-ikäisen oma asiointi ja ulkopaikkakuntalaiset)

Mikäli puolesta-asiointi ei ole mahdollista suomi.fi-palveluun määriteltävällä valtuutuksella, puolesta-asiointia varten on tehtävä sähköisen asioinnin sopimus. Palauta täytetty lomake johonkin Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimipisteeseen.

Kirjaudu eTerveyspalveluihin

Kun haluat asioida toisen henkilön (lapsi, vammainen henkilö tai ikääntynyt) puolesta ja valtuutus suomi.fi-palvelun kautta ei syystä tai toisesta ole mahdollista, tulee sinun tehdä sähköisen asioinnin sopimus yhdessä sen henkilön kanssa, jonka asioita hoidat. Sopimuksella sinulle annetaan lupa puolesta asiointiin. Vain yli 18-vuotias voi asioida toisen henkilön puolesta.

Sähköisen asioinnin sopimus tehdään lomakkeella, joka palautetaan johonkin Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimipisteeseen. Lomakkeen palautuksen yhteydessä henkilöllisyytesi sekä valtuutus puolesta-asiointiin (esim. maistraatin edunvalvontavaltuutus tai etukäteen tehty hoitotahtolomake) tarkistetaan.

Yhden asiakkaan puolesta voi asioida korkeintaan kaksi henkilöä. Puolesta-asioija voi käyttää samoja palveluja kuin omassa asioinnissa: ajanvaraus-, tekstiviesti-, viesti- ja lomakepalvelua. Huom. Tekstiviestipalvelun viestit lähetetään aina vain henkilölle, jonka puolesta asioidaan.

Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa esimerkiksi silloin, kun joku muu alkaa hoitaa puolesta asioitavan henkilön asioita. Jos puolesta asioija vaihtuu, tulee sinun tehdä sopimus, jolla nykyinen puolesta asiointi lopetetaan. Sen jälkeen uuden henkilön kanssa tehdään sopimus, jolla puolesta asiointi aloitetaan.

Muutoksia puolesta asioitavan palveluihin (esimerkiksi tekstiviestipalvelun kytkeminen päälle tai pois) voidaan tehdä eTerveyspalvelut –verkkopalvelussa.

Ilmoita huoltajuuden tai edunvalvonnan päättymisestä tai tiedoissa tapahtuneista muutoksista toimipisteeseen (esimerkiksi terveysasema), jossa asioit sähköisesti.

Sopimuksen lopettaminen

Sekä sinulla että henkilöllä, jonka puolesta asioit, on oikeus lopettaa sopimus. Lopettaminen tapahtuu siten, että teet sähköisen asioinnin sopimuksen, jolla puolesta asiointi lopetetaan. Lomakkeesta löytyy kohta sopimuksen lopettamiseen.

Kun puolesta asiointi lopetetaan, asiakkaan suostumus ja kaikkien puolesta asioijien valtuutukset lakkautetaan.

Lapsen puolesta asiointi

Lapsen puolesta asiointi on mahdollista 18 vuoden ikään asti tai kunnes lapsi kykenee ikänsä ja kehitystasonsa puolesta päättämään omasta hoidostaan.

eTerveyspalveluiden puolesta-asioinnin valtuudet määräytyvät alle 12-vuotiaiden lasten osalta sen mukaan, miten puolesta-asioinnin valtuudet on kirjattu suomi.fi-palveluun. Nuorten on mahdollista käyttää eTerveyspalveluita itse. 

Lapsi tai nuori voi itse käyttää eTerveyspalveluita, kun terveydenhuollossa on arvioitu, että hän on kykenevä hoitamaan omia terveysasioitaan. Jos lapsi tai nuori ei halua asioida itse, hän voi antaa huoltajalleen luvan puolesta asiointiin.