Toisen puolesta asiointi eTerveyspalveluissa

Uusi puolesta-asioija (myös ala-ikäisen oma asiointi ja ulkopaikkakuntalaiset)

Mikäli puolesta-asiointi ei ole mahdollista suomi.fi-palveluun määriteltävällä valtuutuksella, puolesta-asiointia varten on tehtävä sähköisen asioinnin sopimus. Palauta täytetty lomake johonkin Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimipisteeseen.

Kirjaudu eTerveyspalveluihin

Kun haluat asioida toisen henkilön (lapsi, vammainen henkilö tai ikääntynyt) puolesta ja valtuutus suomi.fi-palvelun kautta ei syystä tai toisesta ole mahdollista, tulee sinun tehdä sähköisen asioinnin sopimus yhdessä sen henkilön kanssa, jonka asioita hoidat. Sopimuksella sinulle annetaan lupa puolesta asiointiin. Vain yli 18-vuotias voi asioida toisen henkilön puolesta.

Sähköisen asioinnin sopimus tehdään lomakkeella, joka palautetaan johonkin Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimipisteeseen. Lomakkeen palautuksen yhteydessä henkilöllisyytesi sekä valtuutus puolesta-asiointiin (esim. maistraatin edunvalvontavaltuutus tai etukäteen tehty hoitotahtolomake) tarkistetaan.

Yhden asiakkaan puolesta voi asioida korkeintaan kaksi henkilöä. Puolesta-asioija voi käyttää samoja palveluja kuin omassa asioinnissa: ajanvaraus-, tekstiviesti-, viesti- ja lomakepalvelua. Huom. Tekstiviestipalvelun viestit lähetetään aina vain henkilölle, jonka puolesta asioidaan.

Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa esimerkiksi silloin, kun joku muu alkaa hoitaa puolesta asioitavan henkilön asioita. Jos puolesta asioija vaihtuu, tulee sinun tehdä sopimus, jolla nykyinen puolesta asiointi lopetetaan. Sen jälkeen uuden henkilön kanssa tehdään sopimus, jolla puolesta asiointi aloitetaan.

Muutoksia puolesta asioitavan palveluihin (esimerkiksi tekstiviestipalvelun kytkeminen päälle tai pois) voidaan tehdä eTerveyspalvelut –verkkopalvelussa.

Ilmoita huoltajuuden tai edunvalvonnan päättymisestä tai tiedoissa tapahtuneista muutoksista toimipisteeseen (esimerkiksi terveysasema), jossa asioit sähköisesti.

Sopimuksen lopettaminen

Sekä sinulla että henkilöllä, jonka puolesta asioit, on oikeus lopettaa sopimus. Lopettaminen tapahtuu siten, että teet sähköisen asioinnin sopimuksen, jolla puolesta asiointi lopetetaan. Lomakkeesta löytyy kohta sopimuksen lopettamiseen.

Kun puolesta asiointi lopetetaan, asiakkaan suostumus ja kaikkien puolesta asioijien valtuutukset lakkautetaan.

Lapsen puolesta asiointi

Lapsen puolesta asiointi on mahdollista 18 vuoden ikään asti tai kunnes lapsi kykenee ikänsä ja kehitystasonsa puolesta päättämään omasta hoidostaan.

eTerveyspalveluiden puolesta-asioinnin valtuudet määräytyvät alle 12-vuotiaiden lasten osalta sen mukaan, miten puolesta-asioinnin valtuudet on kirjattu suomi.fi-palveluun. Nuorten on mahdollista käyttää eTerveyspalveluita itse. 

Lapsi tai nuori voi itse käyttää eTerveyspalveluita, kun terveydenhuollossa on arvioitu, että hän on kykenevä hoitamaan omia terveysasioitaan. Jos lapsi tai nuori ei halua asioida itse, hän voi antaa huoltajalleen luvan puolesta asiointiin.

Alle 12-vuotiaan lapsen puolesta asiointi sähköisesti

Alle 12-vuotiaan puolesta asioinnin sopimuksen voi tehdä sähköisesti eTerveyspalveluissa. Sähköisen asioinnin sopimus tehdään ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Suomi.fi-palvelu varmistaa huoltajan oikeuden puolesta-asiointiin jokaisella kerralla.

Kun asioit ensimmäistä kertaa alle 12-vuotiaan lapsesi puolesta, toimi seuraavasti:

 1. Kirjaudu eTerveyspalvelut-portaaliin.
 2. Avaa portaalinäkymän ylälaidan valikko, jonka tunnuksena on sinun nimesi ja/tai ihmishahmo. Valitse toiminto 'Hae valtuudet Suomi.fi-palvelusta'. Suomi.fi-palvelu aukeaa.
 3. Valitse Suomi.fi-palvelussa henkilö, jonka puolesta haluat asioida ja paina painiketta 'Valitse ja siirry asiointipalveluun'. Suomi.fi-palvelu palauttaa sinut eTerveyspalvelut-portaaliin. eTerveyspalvelut-portaalinäkymässä lukee teksti 'Asioit henkilön ETUNIMI SUKUNIMI puolesta'.
 4. Valitse eTerveyspalvelut-portaalissa toimintovalikosta 'Henkilötiedot'. Tarkasta lapsesi tiedot. Lisää matkapuhelinnumero, johon haluat lapsesi asioita koskevat tekstiviestit.
 5. Valitse eTerveyspalvelut-portaalissa toimintovalikosta 'Lomakkeet' ja 'Suostumuslomake' ja paina painiketta 'Täytä'. Suostumuslomake avautuu. Suostumuslomakkeella otat käyttöön sähköisen asioinnin lapsellesi eTerveyspalveluissa.
 6. Täytä suostumuslomake: valitse tekstiviestit, web-viestit, ilmoitukset, voimassaoloaika ja kohta 'Hyväksy palvelun käyttöehdot'. Paina painiketta 'Seuraava', tarkasta lomake ja paina lopuksi painiketta 'Lähetä'.
 7. Nyt voit aloittaa asioinnin alle 12-vuotiaan lapsesi puolesta eTerveyspalvelut-portaalissa.

Kun asioit jatkossa alle 12-vuotiaan lapsesi puolesta, toimi seuraavasti:

 1. Kirjaudu eTerveyspalvelut-portaaliin.
 2. Avaa portaalinäkymän ylälaidan valikko, jonka tunnuksena on sinun nimesi ja/tai ihmishahmo. Valitse toiminto 'Hae valtuudet Suomi.fi-palvelusta'. Suomi.fi-palvelu aukeaa.
 3. Valitse Suomi.fi-palvelussa henkilö, jonka puolesta haluat asioida ja paina painiketta 'Valitse ja siirry asiointipalveluun'. Suomi.fi-palvelu palauttaa sinut eTerveyspalvelut-portaaliin. eTerveyspalvelut-portaalinäkymässä lukee teksti 'Asioit henkilön ETUNIMI SUKUNIMI puolesta'.
 4. Nyt voit asioida alle 12-vuotiaan lapsesi puolesta eTerveyspalvelut-portaalissa.

HUOM! Mahdolliset aiemmin tehdyt "paperiset" (paikalliset) puolesta-asiointisopimukset eivät pääty Suomi.fi-palvelun käyttöönoton myötä, vaan paperisopimuksissa mainittujen lasten nimet näkyvät edelleen ylälaidan valikossa, jonka tunnuksena on sinun nimesi ja/tai ihmishahmo. Niiden lasten, joiden osalta "paperista" puolesta-asiointisopimusta ei ole tehty, nimet eivät näy ylälaidan valikossa pysyvästi, vaan lapset on valittava puolesta-asioitaviksi edellä kuvatun ohjeen mukaan.