Kasvamme yhdessä -toiminta

Ohjeet

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelma Kasteen (2008-2015) yhtenä kuudesta osaohjelmasta oli lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella siitä vastasi Remontti-hanke, jonka myötä kehitettiin Kasvamme yhdessä -toiminta.

Alun perin Kasvamme yhdessä-toiminta suunnattiin 7. luokkalaisille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Vuosien saatossa toimintaa on edelleen kehitetty ja se on laajentunut myös alakouluihin.

Nykyisin toiminta käsittää Kasvamme yhdessä-vanhempainillat, joita järjestetään 1., 5. ja 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen. Iltojen tavoitteena on välittää oppilaille ja heidän huoltajilleen tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja tarjota tukea arjen haasteisiin. Iltojen sisältöä räätälöidään koulukohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ja usein mukana on koulun ja kouluterveydenhuollon henkilöstön lisäksi esimerkiksi 3. sektorin toimijoita.