Lukion opintopsykologi

Psykologi osallistuu lukioilla opiskeluhuoltotyöhön opiskelukykyä ja hyvinvointia edistävällä ja opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäisevällä työotteella. Painopisteenä on koko oppilaitoksen hyvinvointia edistävä työ. Psykologi tarjoaa konsultaatiopalvelua opettajille ja muulle henkilöstölle ja tekee yhteistyötä kotien ja muiden tarvittavien verkostojen kanssa.

Opiskelijat voivat varata ajan keskusteluun mieltä painavista asioista, jotka vaikuttavat hyvinvointiin ja opintojen sujumiseen. Tällaisia asioita voivat olla esim. opiskeluvaikeudet, vaikeus olla ryhmässä, stressi tai jokin elämässä tai voinnissa tapahtunut muutos, mikä haittaa opintojen etenemistä tai koulussa viihtymistä.

Psykologit vetävät yhteistyössä opetushenkilökunnan kanssa opintojaksoja, jotka edistävät opiskelukykyä ja ennaltaehkäisevät ongelmia opiskelussa ja terveydessä.

Lukioiden opintopsykologien yhteystiedot - varaa aika etukäteen ottamalla yhteyttä:

Turun klassillinen lukio
puh. 040 184 7598

Puolalanmäen lukio
puh. 040 670 1332

Kerttulin lukio
puh. 040 127 3138

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK)
puh. 040 614 9817

Luostarivuoren Lyseon lukio
puh. 040 809 4416

Katedralskolan i Åbo
puh. 050 310 1620

Steinerkoulun lukio
puh. 040 626 1275

Lisätietoja

Toisen asteen opintopsykologit Instagramissa: @opintopsykologiturku

Asiasanat: