Lukion koulupsykologi

Psykologi osallistuu lukioilla opiskeluhuoltotyöhön opiskelukykyä ja hyvinvointia edistävällä ja opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäisevällä työotteella. Painopisteenä on koko oppilaitoksen hyvinvointia edistävä työ. Psykologi tarjoaa konsultaatiopalvelua opettajille ja muulle henkilöstölle ja tekee yhteistyötä kotien ja muiden tarvittavien verkostojen kanssa.

Opiskelijat voivat varata ajan keskusteluun mieltä painavista asioista, jotka vaikuttavat hyvinvointiin ja opintojen sujumiseen. Tällaisia asioita voivat olla esim. opiskeluvaikeudet, vaikeus olla ryhmässä, stressi tai jokin elämässä tai voinnissa tapahtunut muutos, mikä haittaa opintojen etenemistä tai koulussa viihtymistä.

Psykologit ohjaavat yhteistyössä opetushenkilökunnan kanssa kursseja, jotka edistävät opiskelukykyä ja ennaltaehkäisevät ongelmia opiskelussa ja terveydessä.

Lukiopsykologien yhteystiedot

Turun klassillinen lukio:
Anna Kuusakoski 040 184 7598

Puolalanmäen lukio, Kerttulin lukio:
Anu Puukka, 040 127 3138

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK), Luostarivuoren Lyseon lukio:
Salla Huurinainen, 040 809 4416

Katedralskolan i Åbo:
Maria Laine, 050 432 3702

Asiasanat: