Terveystarkastukset ja rokotukset

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät peruskoululaisille määräajoin yksilölliset terveystarkastukset.

Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto. Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain, koululääkäri 1., 5. ja 8. luokilla.

Terveystarkastuksissa selvitetään oppilaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Tarkastuksessa oppilas saa yksilöllistä terveysneuvontaa. Vuosittaisten tarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan tarvittaessa tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia tai hänet voidaan ohjata lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

Laaja terveystarkastus

Terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteistyössä tekemä laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. Näihin tarkastuksiin kutsutaan huoltajat mukaan. Laajassa terveystarkastuksessa selvitetään lapsen tai nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastukseen pyydetään myös opettajan arvio koulunkäynnistä. Tarkastukset perustuvat valtakunnalliseen asetukseen.

Rokotukset

Kouluterveydenhuollossa annetaan rokotukset valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti ja lapsen tai nuoren rokotustiedot tarkastetaan terveystarkastusten yhteydessä. Jos oppilaalla on jokin perussairaus, kuten astma, hänellä on oikeus saada kausi-influenssarokotus kouluterveydenhuollossa erikseen sovittuna ajankohtana. Omakustanteisesti hankittavat rokotteet, esimerkiksi hepatiitti- ja punkkirokotteet, on mahdollista rokottaa kouluterveydenhuollossa, ajankohdasta tulee sopia terveydenhoitajan kanssa etukäteen.