Suun- ja hampaiden hoito

Turun kaupungin suun terveydenhuolto kutsuu suun terveystarkastukseen ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla olevat oppilaat.  Lisäksi hoito- ja tarkastusvälejä tihennetään yksilöllisen tarpeen perusteella suun terveydenhuollon ammattilaisen näkemyksen mukaan. Toteutamme tarkastuksia paitsi hoitoloissa myös siirrettävillä yksiköillä kouluissa.

Suun terveydenhuolto huolehtii suun terveyden edistämisestä sekä terveyden- ja sairaanhoidosta. Lisätietoa saat suun terveydenhuollon nettisivuilta.

Suunterveydenhuollon löydät sosiaalisesta mediasta Facebookista ja Instagramista @suunterveysturku. Pienten lasten vanhemmille on myös oma Facebook ”MunSuu” ryhmä.