Kouluruokailu ja erityisruokavaliot

Kouluruokailu on tärkeä osa koulun kasvatustyötä. Kouluruokailulla ohjataan oppilaita oikeanlaisiin ruokailutottumuksiin ja hyviin käytöstapoihin.

Koululounaan on tarkoitus kattaa kolmannes päivän energiantarpeesta. Sen lisäksi, että lounaasta saa energiaa koulupäivään se edistää ja lapsen ja nuoren hyvinvointia, vahvistaa terveyttä edistäviä ruokailutottumuksia, opettaa hyviä tapoja ja johdattaa uusien makujen pariin.

Valtakunnallisessa Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuosituksessa annetaan ohjeita muun muassa koulujen ruokailuajoista, aterioista ja niiden ravintosisällöistä ja korostetaan kouluruokailun yhteisöllisyyttä, oppilaiden osallisuutta ja aikuisten antamaa roolimallia.

Erityisruokavalio

Jos oppilas tarvitsee erityisruokavaliota terveydellisistä syistä tulee huoltajien toimittaa hoitavan lääkärin lausunto kouluterveydenhuoltoon 'Selvitys terveydellisestä erityisruokavaliosta'-kaavakkeella.  Pysyvät erityisruokavaliot (diabetes, keliakia) ilmoitetaan tarpeen toteamisen jälkeen ja selvitys toimitetaan uudelleen koulun vaihtuessa. Määräaikaisista erityisruokavalioista (kuten vaikeaoireiset ruoka-aineallergiat) selvitys toimitetaan joka lukuvuoden alkaessa tai lääkärin määrittämän todistuksen voimassaolon päätyttyä (uusi ajantasainen selvitys). Huoltajien tulee ilmoittaa koulun terveydenhoitajalle lapsen erityisruokavalion mahdollisista muutoksista.