Tietoa ja ohjeita koululaiselle ja huoltajille

Lapsen psyykkinen kehitys ikävuosina 7-11

Esite kertoo keskilapsuudesta eli ikävuosista 7-11. Kyseinen vaihe on tärkeä lapsen kehityksen kannalta. Tällöin fyysinen kasvu, motorinen kehitys ja aivojen kypsyminen mahdollistavat monien uusien taitojen kehittymisen sekä tietojen karttumisen. Lue esitteestä lisää miten voit tukea lapsen hyvää kehitystä. 

Lukiolainen - huolehdithan jaksamisestasi ja mielesi hyvinvoinnista

Esite on tarkoitettu tiiviiksi tietoiskuksi lukiolaiselle, miten voi huolehtia itsestään välttääkseen stressiä tai jos jo kokee stressin oireita, miten menetellä. Lisäksi esitteessä annetaan vinkkejä, mistä voi hakea lisää apua, jos haluaa jakaa huolensa tai jos kokee, että tarvitsee välittömästi apua.