Kouluterveyskysely

Valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn 2019
perustulokset ovat nyt käytettävissä

 

Mikä on Kouluterveyskysely?

Kouluterveyskysely on laaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) joka toinen vuosi toteutettava kansallinen kysely rajatulle joukolle lapsia, nuoria ja huoltajia. Vastaukset tuottavat monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.


Ketkä vastasivat kyselyyn?

  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat (vuodesta 2017)
  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaiden huoltajat (vuodesta 2017)
  • perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat (vuodesta 1996)
  • lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (vuodesta 1999)
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (vuodesta 2008)


Missä Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistaan?

Oppilaitoskohtaiset tulokset ovat salasanalla suojattuja eli ne eivät ole avoimesti verkosta luettavissa. Linkki ja salasana vuoden 2019 koulukohtaisiin vastanneiden tuloksiin toimitetaan marraskuun loppuun mennessä koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille.


Miten Kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa?

  • Oppilaitokset käyttävät kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.
  • Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.
  • Valtakunnan tasolla kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.


THL:n sivulta ruotsiksi