Ammattilaisena tai opiskelijana aikuisten kuntoutumispalveluissa

Tulisitko meille töihin?

Yhteystiedot

  • lääkärit: ylilääkäri Taru Falenius, taru.falenius(a)turku.fi
  • terapia- ja hoitohenkilöstö, geronomit ja kuntoutusohjaajat: ylihoitaja Petra Soini, petra.soini(a)turku.fi

Tulisitko meille opiskelemaan?

  • AMK-opiskelijoiden harjoittelupaikat ovat Jobiilissa haettavissa.
  • Lähihoitajien harjoittelut sovitaan keskitetysti oppilaitosten kanssa ennalta sovittujen kiintiöiden mukaisesti.

Geriatriset ja kuntouttavat palvelut vastaavat yli 16-vuotiaiden turkulaisten kuntoutuspalveluista. Palveluihin kuuluvat terapiapalvelut terveysaseman vastaanotolla, apuvälinepalvelut, moniammatillinen kuntoutus kotikuntoutuskeskuksissa (sisältäen lonkkamurtumapoliklinikkatoiminnan sekä avh-hoitajatoiminnan), sairaalahoitojakson aikaiset terapiapalvelut, sekä veteraanikuntoutuksen organisointi. Palveluihin kuuluvat fysio-, toiminta- ja puheterapia sekä hoitajien, kuntoutusohjaajan, geronomien ja geriatrin palvelut osana moniammatillista kuntoutusta. Kuntoutusta toteutetaan sekä ryhmissä että yksilöllisesti kotona ja vastaanotolla.  

Kotikuntoutuskeskukset toteuttavat kuntoutuksen asiakaslähtöisellä ja innovatiivisella tavalla. Kuntoutuskeskuksissa ammattilaiset toimivat moniammatillisissa tiimeissä, jolloin asiakkaita voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti kuntoutusjakson aikana. Sairaanhoidolliset palvelut mahdollistavat sairauksien hyvän hoidon ja esimerkiksi ravitsemusasioiden selvittelyn ja korjaamisen ketterästi kuntoutusjakson aikana. Lääkäri on osa tiimiä ja tämä mahdollistaa helpot ja nopeat konsultaatiot ja lääketieteellisten asioiden sujuvan hoitamisen. Aito moniammatillinen toiminta on asiakaslähtöistä, mutta se myös luo innostavan ja palkitsevan työympäristön, jossa osaaminen vahvistuu ja oman työn kehittäminen on enemmän kuin mahdollista. 

Meillä on monipuolinen toimintakenttä ja mahdollisuus erilaisiin työnkuviin ja osaamisen laajentamiseen. Sairaalakuntoutuksessa toimitaan vuodeosastoympäristössä akuutisti sairastuneiden toimintakykyä palauttaen. Kotikuntoutuskeskuksissa pääsee toimimaan osana moniammatillista tiimiä ja työskentelemään keskuksella, ohjaamaan ryhmiä ja jalkautumaan koteihin asiakkaiden arkiympäristöön. Terveysasemilla terapeutit tekevät lähetteellistä vastaanottotyötä mutta myös asiakaslähtöistä ja palkitsevaa suoravastaanottoa. 

Missiomme on olla toimintakyvyn asiantuntija ja hyvän elämän tuki jokaiselle asiakkaalle. Annamme asiakkaille korkeatasoista, arkea tukevaa, asiakkaalle merkityksellistä ja hyvinvointia lisäävää palvelua.

Asiasanat: