Saatavilla olevat apuvälineet

Apuvälineyksiköstä lainataan apuvälineitä monenlaisiin tarpeisiin.

Perusapuvälineet auttavat kotona asumisessa ja itsenäisessä suoriutumisessa päivän toiminnoista kuten liikkumisesta, peseytymisestä ja WC-käynneistä.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia apuvälineitä lainataan lääketieteellisin perustein todetun sairauden, vamman tai toimintavajavuuden korjaamiseksi. Hoitotarvikkeita tai kuntoilu- ja harrastusvälineitä ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Yksilöllisiä apuvälineitä lainataan kroonisen vaivan, pitkittyneen vaivan tai vamman vuoksi. Apuvälineiden hankkimista varten tarvitaan lääkärin, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin kirjoittama lähete. Asiakas kutsutaan lähetteen perusteella apuvälinealan asiantuntijan vastaanotolle apuvälineyksikköön.

Yksilöllisiä tukia lainataan vain kroonisiin nivelongelmiin, ei akuuttiin tarpeeseen tai lyhytaikaiseen käyttöön.

Erikoistason apuvälineisiin edellytetään yleensä lääkärin lähetettä, mutta lähetteeksi voidaan hyväksyä muunkin terveyden- tai sosiaalihuollon ammattihenkilön toimeksianto.

Erityistä asiantuntijuutta vaativien apuvälineiden - esim. sähköpyörätuolin - tarvearviot tehdään Tyksin apuvälinekeskuksessa.

Asiasanat: