Kotikuntoutus ja moniammatillinen kuntoutus

Ikääntyneiden kuntoutuspalvelut keskitetään kotikuntoutuskeskuksiin. Keskukset järjestävät ryhmämuotoista kuntoutusta sekä yksilökuntoutusta keskuksen ohella myös kotona ja asumispalveluiden yksiköissä. Kuntoutuskeskuksilta tehdään myös arviointikäyntejä kotiin kuntoutustarpeen tai apuvälineiden tarpeen arvioimiseksi. Kuntoutus toteutetaan geriatrisen kuntoutuksen periaatteiden mukaisesti monialaisesti ja eri ammattiryhmistä koostuva tiimit mahdollistavat laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin ja intervention, jolla voidaan vaikuttaa myös toimintakyvyn laskun taustalla oleviin seikkoihin. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu hoitotyönammattilaisia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, geronomi ja erikoislääkäri.

Käyntiosoite: 

Luolavuorentie 2
20700 Turku

Puhelin:

Puhelin 02 266 2345
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

Aukioloajat

Aukioloajat
Ma - Pe 08:00 - 15:00