Kotikuntoutus ja moniammatillinen kuntoutus

Kotikuntoutuskeskukset tarjoavat turkulaisille nousujohteista ja tavoitteellista kuntoutusta akuutin sairauden jälkeen, tai kun toimintakyky on heikentynyt. Kuntoutukseen ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen lähettämänä. Kuntoutuminen toteutuu pääasiassa asiakkaan kotiympäristössä, jolloin se voidaan räätälöidä arjen tarpeita tukevaksi ja tavoitella entistä parempaa toimintakykyä. ​

Kuntoutusjakson alussa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma moniammatillisesti. Kuntoutusjaksolle asetetaan selkeät tavoitteet yhdessä kuntoutujan ja mahdollisuuksien mukaan hänen lähiverkostonsa kanssa. Kuntoutuminen toteutuu kotikäynteinä, ryhmätoimintana, puheluina tai etävastaanottoina. Etävastaanottoa varten saa tarvittavat laitteet lainattavaksi, mikäli asiakkaalla ei ole itsellään kameralla varustettua älylaitetta käytössä. Jakson pituus arvioidaan yksilöllisesti. ​

Kuntoutumisen edistymistä arvioidaan jakson edetessä moniammatillisesti. Jakson päättyessä ammattilaiset ja asiakas laativat yhdessä arkikuntoutussuunnitelman ja sopivat tarvittavan jatkoseurannan. 

Asiakasmaksut:​

  • Sarjana annettavasta kuntoutuksesta, terapeutin tai hoitajan toteuttamasta kuntoutuja maksaa sarjahoitomaksun 11,60 euroa/käynti. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa ja enintään kahdesta käynnistä päivä.​
  • Arviointikäynnistä ei peritä maksua.  ​
  • Lääkärin vastaanotto kotikuntoutuskeskuksissa 41,20 euroa.
  • Terapeutin toteuttama etäkuntoutus 11,60/kerta. ​
  • Puheluista, hoitajan toteuttamasta etäkuntoutuksesta tai ryhmäkuntoutuksesta ei peritä maksua.​

Kaikki maksut sisältyvät maksukattoon. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksua ei peritä.​ Maksuja ei peritä säännöllisen kotisairaanhoidon eikä omaishoidon tuen piirissä olevilta asiakkailta.​Apuvälinepalveluun liittyvistä terveydenhuollon ammattilaisen käynneistä ei peritä asiakasmaksua. ​