Lasten ja nuorten kuntoutumispalvelut

Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen tai nuoren toimintakyvyn parantaminen arjessa ja kehityksen poikkeavuudesta aiheutuvan haitan lieventäminen. Kuntoutusarviossa määritämme lapsen ja nuoren erilaisia kehityksellisiä haasteita sekä arvioimme lapsen ja nuoren arjen toimintakykyä. Kuntoutusarvioon asiakas ohjautuu yleensä lääkärin lähetteellä.

Lapsen ja nuoren kuntoutukseen osallistuvat lääkärin lisäksi tarpeen mukaan erityistyöntekijät (psykologi, varhaiskuntouttaja, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti), kuntoutusohjaaja ja hoitaja. Kuntoutustyöryhmän kokoonpano ja lapselle tai nuorelle tehtävät tutkimukset suunnitellaan etukäteen yksilöllisesti kehityksellisten ongelmien perusteella.

Kuntoutuksen suunnittelussa huomioidaan lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet ja kehityskyky sekä perheen ja ympäristön voimavarat. Lääketieteellinen diagnoosi, vamma-aste tai toiminnallinen haitta eivät yksin määrää kuntoutuksen sisältöä. Kuntoutussuunnitelma tavoitteineen laaditaan lapselle ja nuorelle yhdessä vanhempien ja kuntoutustyöryhmän kanssa.

 

Asiasanat: