Fysiatrian erikoislääkäri

Fysiatri on erikoislääkäri, jonka tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyneiden toimintahäiriöiden diagnostisointi, arviointi, hoito ja kuntoutus.

Fysiatrian lääkärin vastaanottotoiminnot ovat yhdistyneet TYKS fysiatrian poliklinikan kanssa ja jatkossa fysiatrisen potilaan hoito keskitetään Tyks Orton fysiatrialle, Kirurginen sairaala, 5. krs Luolavuorentie 2, Turku http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/orto/Sivut/default.aspx.

Fysiatrian erikoislääkärin vastaanotolle tarvitaan lähete. Vastaanottoaika lähetetään kirjeitse potilaalle kotiin.

Lähetetiedustelut, aikojen peruutukset ja siirrot:

Fysiatrin tehtäväkenttään kuuluvat kipu sekä niska-, selkä- ja olkaongelmat, mutta myös neurologisiin ja muihin sairauksiin kuuluvat toimintahäiriöt. Toimintahäiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutus yhdessä muun terveydenhuolto- ja kuntoutushenkilöstön kanssa kuuluu tehtävänkuvaan.