Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Yhteystiedot

Testit ja laskurit

Lisätietoja THL:n sivuilta

Turun kaupungin psykiatrinen erikoissairaanhoito yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin 1.5.2017.  Turun kaupungilta sairaanhoitopiirille siirtyi yhteensä 18 poliklinikkaa, osastoa ja muuta yksikköä. Turkulaisille tarkoitetut mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä hoitopaikat säilyvät ennallaan vuoden 2017 loppuun saakka.

Asiakasmaksuihin ja yksiköiden puhelinnumeroihin on tullut muutoksia. Myös potilastietojärjestelmä vaihtui.

Siirtyneiden psykiatrian yksiköiden lankanumerot muuttuivat, mutta GSM-numerot säilyvät ennallaan. Potilaat saavat tiedon uusista numeroista hoitoyksiköstään. Myös sairaanhoitopiirin puhelinvaihde (02 313 0000) välittää puhelut oikeisiin yksiköihin.

Asumis- ja päihdepalvelut, psykologipalvelut sekä terveysneuvontapiste Milli pysyvät Turun kaupungin tuottamina palveluina.