Mielenterveyspäivystys

Yhteystiedot

Turun alueen yhteispäivystys
Savitehtaankatu 1, Turku
Keskitetty puhelinneuvonta: 02 313 8800

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö palvelee potilaita, joilla on äkillinen mielenterveyden kriisi, muu psyykkisesti erityisen kuormittava tilanne tai päihteiden käyttöön liittyvä kriisitilanne. Yksikkö on avoinna kaikkina vuorokauden aikoina. Hoitoon hakeudutaan yhteispäivystyksen kautta.

Yksikössä arvioidaan psykiatrisen avun tarve ja annetaan ensiapu vaikeisiin psyykkisiin oireisiin sekä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Mielenterveys- ja päihdeyksikössä työskentelee psykiatrian erikoisalan lääkäri ja sairaanhoitajia.Vierailuaikoja ei varsinaisesti ole, mutta lähiomaisten lyhyet vierailut ovat mahdollisia. Omaisia pyydetään tarvittaessa mukaan tilanteen selvittelyyn.

Psykiatrian poliklinikoiden ja päihdeyksiköiden asiakkaiden muut kuin päivystykselliset asiat hoidetaan omassa hoitopaikassa.