Aikuisten mielenterveyspalvelut

Mielenterveysongelmat koskettavat lähes jokaista jossakin elämänvaiheessa. Erilaiset äkilliset elämäntilanteen muutokset, pitkäaikainen stressi, kriisit lähipiirissä tai vakava sairastuminen saattavat hetkellisesti horjuttaa mielenterveyttä. Yleisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. masentunut tai ahdistunut mieliala, paniikkioireet sekä unihäiriöt. Usein oireet ohittuvat itsellään tai omahoitokeinoilla. Jos oireet kuitenkin jatkuvat pidempään ja uhkaavat arjessa selviytymistä, apua on tarjolla. Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Miten saan apua?

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa turkulaiset aikuiset voivat hakeutua omalle terveysasemalle, missä lääkäri arvioi hoidon tarvetta ja ohjaa tarvittaessa keskusteluhoitojaksolle psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Vaikeammissa mielenterveysongelmissa terveysaseman lääkäri tekee lähetteen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat voivat ottaa huolen puheeksi neuvolan terveydenhoitajan tai -lääkärin kanssa. Opiskelijat saavat mielenterveyspalvelut ensisijaisesti opiskeluterveydenhuollon kautta. Työperäisissä ongelmissa, kuten työn kuormittavuuteen liittyvissä oireissa tai työpaikan ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa, järkevintä on kääntyä ensisijaisesti oman työterveyshuollon puoleen. Yksityisiltä lääkäriasemilta ohjaus psykologin vastaanotolle tulee tehdä terveysaseman lääkärin arvion kautta.