Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa haetaan apua ensisijaisesti terveysasemalta. Yleisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet. Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä. Mielenterveyspalveluita annetaan lisäksi neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja vanhusten kotihoidoissa.

Vaikeammissa mielenterveysongelmissa terveysaseman lääkäri tekee tarvittaessa lähetteen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Avohoito on aina ensisijainen hoitomuoto. Jos avohoidon palvelut eivät ole riittävät, vaihtoehtona voi olla osastohoito.

Terveysasemat ovat avoinna arkisin klo 8- 16. Muina aikoina kiireellistä hoitoa vaativien mielenterveysongelmien hoidon tarpeen arviointi tehdään Turun alueen yhteispäivystyksessä.