Mielenterveyspalvelut

Mielenterveysongelmat koskettavat lähes jokaista jossakin elämänvaiheessa. Yleisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet. Ongelmat alkavat usein vähitellen. Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa usein luontevinta on hakea apua omalta terveysasemalta, neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai työterveydestä, missä työntekijä ohjaa sinut tarvittaessa sopivan palvelun piiriin. Mielenterveyspalveluita tarjotaan lisäksi sosiaalipalveluissa ja vanhusten kotihoidossa. Terveysasemalla lääkäri arvioi hoidon tarvetta ja voi ohjata keskusteluhoitojaksolle psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Vaikeammissa mielenterveysongelmissa terveysaseman lääkäri tekee lähetteen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Terveysasemat ovat avoinna arkisin klo 8 - 16. Muina aikoina kiireellistä hoitoa vaativien mielenterveysongelmien hoidon tarpeen arviointi tehdään Turun alueen yhteispäivystyksessä.