Päihdetietoa ja -taitoa päihdekasvatusmalli

Päihdetietoa ja -taitoa on Turun kaupungin päihdekasvatusmalli, jossa kaupungin ehkäisevän päihdetyön työntekijät kouluttavat alan opiskelijoita puhumaan päihteistä ja ohjaamaan päihdekasvatus-oppitunteja alakoululaisille.  

Koulutuksen jälkeen opiskelijat jalkautuvat alakoulun 6. luokkiin pitämään kolmen kaksoistunnin mittaisen Päihdetietoa ja -taitoa oppituntikokonaisuuden.

Päihdetietoa ja –taitoa -oppitunneilla käsitellään päihdeaineita ja niiden vaikutuksia ja haittoja, mutta päihdetiedon rinnalla tehdään erilaisia toiminallisia harjoituksia oppilaiden itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi, sekä harjoitellaan päihteistä kieltäytymistä.  

Päihdetietoa ja -taitoa - tunnit täydentävät alakoulujen päihdetiedon opetusta kuudella oppitunnilla. Tunnit toteutetaan kaksoistunteina ja pyritään pitämään viikon välein.