Kuntoutumishoito päihdeongelmaisille

Kuntoutumishoito on tarkoitettu avohoitoa tukevaksi hoitojaksoksi päihdeongelmaisille, joille avohuollon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia.

Voit arvioida yhdessä oman terveyskeskuslääkärisi, sosiaalityöntekijäsi tai A-klinikan työntekijän kanssa myös kuntouttavan laitoshoidon mahdollisuutta, jos avohoidon palvelut eivät ole olleet riittäviä. Laitoshoidon tarvetta voi arvioida myös työpaikkasi työterveyshuolto. Tarvittaessa sinua hoitava taho voi antaa hoidon kiireellisyydestä/tarpeellisuudesta myös lausunnon. Asuinosoitteesi mukaisen sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijä tekee kirjallisen hoitopäätöksen, johon sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua. Ennen päätöksen tekoa moniammatillinen työryhmä antaa arvionsa hoidon tarpeellisuudesta. Ennen hoidon alkamista, voit sopia käytännön järjestelyistä oman sosiaalityöntekijän kanssa.