Päihdehuollon hoito- ja huoltokodit

Asunnottomille turkulaisille on hoitokotipaikkoja, joihin hakeudutaan pääsääntöisesti erityissosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden kautta.

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät ohjaavat päihdehuollon hoitokoteihin ne asunnottomat turkulaiset, jotka eivät ole saaneet toimeentulotukea viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana.

Sosiaalikeskuksen tarjoamat asumispalvelut:

  • Orikedon palvelukeskus
  • Sillankorva - päihtyneille
  • Sillankorva - päihteettömille