Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.  

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Turussa ehkäisevää päihdetyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotyön, poliisin ja järjestöjen yhteistyöllä. Pakka-toiminnassa ovat mukana myös alueen ravintolat, baarit ja vähittäiskaupat.