Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.  

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Turussa ehkäisevää päihdetyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotyön, poliisin ja järjestöjen yhteistyöllä. Pakka-toiminnassa ovat mukana myös alueen ravintolat, baarit ja vähittäiskaupat. Yhteistyötä koordinoivat ehkäisevän päihdetyön suunnittelija ja terveysohjaaja.

Konkreettisia esimerkkejä Turussa tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä ovat mm. turkulaisten savuttomuuden tukeminen, koulujen päihdetietoa ja -taitoa oppitunnit, älä välitä -kampanjat sekä terveydenhuollon mini-interventio -toiminta. Keräämme myös tietoa Turun päihdetilanteesta, koulutamme eri alojen työntekijöitä ja tiedotamme ajankohtaisista päihdeasioista.