Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Yhteistyömuotoina alueella ovat neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmät ja konsultaatiot. Päiväkodilla on nimetty terveydenhoitaja alueella.

Vanhempien, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen kokonaiskehityksen arvioinnissa ja seurannassa. Tämän vuoksi sekä vanhemmat että varhaiskasvatus täyttävät lapsen kehityksen tueksi -lomakkeen ennen neuvolakäyntiä ja toimittavat sen täytettynä neuvolaan. Jos lapsi ei ole päivähoidossa, vanhemmat täyttävät siitä huolimatta lomakkeen.

Tautikohtaiset ohjeet ja tapaturmat

Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tueksi on laadittu tautikohtaiset ohjeet yleisimpien tarttuvien lastensairauksien varalta. Ohjeet sisältävät tietoa tautien tarttumisesta, leviämisestä, itämisajoista, tavallisimmista oireista sekä suosituksen lapsen päivähoidosta poissaoloajaksi.

Tapaturman sattuessa päivähoidossa lapsi viedään saamaan ensiapua terveydenhuollon antamien toimintaohjeiden mukaisesti.

Eritysruokavaliot varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa ruokailun tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä sekä terveeellisiä ruokatottumuksia. Tarvittaessa lapselle tarjotaan allergian, perussairauden tai eettisen vakaumuksen mukainen ruokavalio.