Apua erotilanteisiin

Perheasiainsovittelu on tarkoitettu myös sekä eropäätöksen tehneille pareille, jotka ovat sopeutumassa uuteen elämäntilanteeseen että jo aikaisemmin eronneille, joilla on erimielisyyttä lasten asioiden järjestämisestä.

Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa haetaan joko yksin tai yhdessä toisen puolison kanssa.

Apua henkisesti liian raskaaseen tilanteeseen voi hakea omalta terveysasemalta. Toimeentulovaikeuksien kohdatessa voi ottaa yhteyttä sosiaalityön alkupalvelut yksikköön.

Lisäksi tässäkin tilanteessa voi hakea apua järjestöjen tarjoamista palveluista