Sairaalapalvelut

Yhteystiedot

Sairaalan toimipisteet sijaitsevat Mäntymäen alueella sekä Hirvensalossa.

 

Turun sairaalapalvelut tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa sekä osaavaa tutkimusta, sairaanhoitoa ja kuntoutusta iäkkäille potilaille osastoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävänä palveluna. 

Toiminta sairaalapalveluissa on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Hoito ja kuntoutus perustuvat kunkin potilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja yhdessä määritettyihin hoidon tavoitteisiin. Toiminnan tavoitteena on potilaan terveyden ja toimintakykyisyyden edistäminen tukemaan hänen kotona selviytymistään.