Ammattilaisena sairaalapalveluissa

Sairaalan avoimet työpaikat

Töihin tai harjoitteluun Turun sairaalapalveluihin?

Oletko kiinnostunut työskentelemään osana moniammatillista työryhmää Turun sairaalapalveluissa?

Ammattilainen, ota yhteyttä meihin: 

Opiskelija, ota yhteyttä meihin:

Turun kaupunginsairaala tarjoaa monipuolista sairaanhoitoa iäkkäille potilaille. Työskentelemme moniammatillisesti ja teemme läheistä yhteistyötä vanhus- ja vammaispalveluiden sekä terveysasemien kanssa. Sairaalassamme työskentelee noin 550 terveydenhuollon ammattilaista.  Potilastyön lisäksi sairaalapalveluissa tehdään aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä. Osallistumme terveydenhuollon eri ammattiryhmien koulutukseen.

Sairaalassamme on kolme sisätautien ja kuusi geriatrista vuodeosastoa sekä neurologinen vuodeosasto. Lisäksi meillä on aktiivisesti toimiva kotisairaala, eri erikoisalojen polikliinistä toimintaa (geriatrinen pkl, gastroenterologinen pkl, sisätautien pkl, neurologian pkl, muistipkl). Palliatiiviseen osastoryhmään kuuluvat kotisaattohoito ja sitä tukeva vuodeosasto, palliatiivinen vuodeosasto, Karinakoti ja hengityshalvausyksikkö.

Työnhakijalle

Sairaalassamme työskentelee terveydenhuollon eri ammattiryhmien edustajia. Joukkoomme kuuluu hoitajia, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, fysio- ja toimintaterapeutteja, puheterapeutti sekä hallinto- ja toimistohenkilöstöä. Tervetulleita ovat niin vastavalmistuneet kuin kokeneemmatkin ammattilaiset. Pyrimme tarjoamaan vakituisia työsuhteita. Tarvitsemme myös määräaikaisia työntekijöitä niin pidempiaikaisiin sijaisuuksiin kuin keikkatyöhönkin.

Sairaalapalveluissa työskentelyssä on lukuisia hyviä puolia, kuten moniammatillinen työskentely sekä mahtavat työkaverit. Haluamme, että jokainen viihtyy työssään ja kokee sen mielekkääksi, siksi panostamme muun muassa työhyvinvointiin, täydennyskoulutukseen ja ergonomiseen työvuorosuunnitteluun.

Palkkaus

Työtehtävien vaativuus, henkilökohtaiset työtulokset ja osaaminen sekä työkokemus vaikuttavat kaikki kokonaispalkkaasi.

Palkkaa voidaan tarkistaa, kun esimerkiksi työtehtävät ja niiden vaativuus muuttuvat olennaisesti. Uusien työntekijöiden valintamenettely, etuudet ja lomakäytännöt ovat yhtenäiset kaikissa yksiköissämme.

Palkkauksessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia sekä Turun kaupungin omia ohjeita.

Perehdytys

Perehdytys on kaikkien etu. Haluamme, että uusi työntekijä pääsee mahdollisimman sujuvasti työhönsä käsiksi, siksi olemme luoneet perehdytysohjelman. Sen avulla työtehtävät, toimintatavat ja työyhteisö tulevat nopeasti tutuiksi.

Joustavuutta työaikoihin ja osaamisen kehittämistä

Tuemme vuorotyötä tekevien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia ergonomisella työvuorosuunnittelulla. Jaksaminen ja vireystila paranevat ja unihäiriöt vähenevät, kun esimerkiksi vuorotyön tekeminen on hallittua.

Arvostamme osaamista. Vahvistamme työntekijöidemme osaamista järjestämällä monipuolista täydennyskoulutusta. Jokaisella työntekijällä on oikeus osallistua koulutuksiin 3 - 10 päivää vuodessa ammattiryhmästä riippuen. Vuosittain esimiehen kanssa käydään kehityskeskustelu, jossa arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa tavoitteellisesti ja luottamuksellisesti.

Huolehdimme hyvinvoinnista

Hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeä. Tarjoamme työterveyspalvelut, jotka sisältävät ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja yleislääkäripalvelut. Turun kaupunki tukee työssä viihtymistä. Tyky-toimintaa tarjotaan kaikille työntekijöille samansisältöisenä ja tasamääräisenä. Tyky-toiminta kattaa laajan kirjon kaupunkikonsernin tuottamia kulttuuri- ja liikuntakohteita. Tyky-toiminta toteutetaan käyttörannekkeen avulla. Turun kaupungilla on käytössä Työkyvyn hallintamalli. Varhaisen välittämisen toimintatapa, jota käyttämällä havaitaan työntekijän / työyhteisön työn tekemiseen liittyvät ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Työsuhdematkalippu (Föli-työmatkakortti)

Turun kaupungin työntekijä voi saada työsuhde-edun Fölin 30 tai 90 päivän kausikorttiin.

Ateria auttaa jaksamaan

Monipuolinen ruokavalio on yksi hyvinvoinnin kulmakivistä. Henkilöstöravintoloissamme ja kanttiinissa on päivittäin tarjolla maittavia ja edullisia lounasvaihtoehtoja, joista jokainen voi valita mieleisensä. Turun kaupungin etuihin kuuluu myös ateriatuki.

Vuosilomaa jopa 38 päivää

Loma auttaa jaksamaan! Kokemus kerryttää vuosittaista lomapäivien määrää, sillä 15 vuoden työkokemuksesta kertyy 38 lomapäivää vuodessa.

Opiskelijoille

Sairaalamme toimii opetussairaalan eri ammattiryhmien opiskelijoille mm. lääke- ja hoitotiede, hoitotyö, sosiaalityö ja toimistotyö. Harjoittelun voit tehdä osastolla, poliklinikalla tai kotiin vietävissä palveluissa. Teemme tiivistä yhteistyötä Turun seudun oppilaitosten kanssa, joten otamme ensisijaisesti opiskelijoita näistä oppilaitoksista, mutta meille ovat myös tervetulleita opiskelijat ympäri Suomea.

Harjoittelupaikan varaaminen

Ammattikorkeakouluopiskelijat

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat kaikki harjoittelupaikat sähköisestä varausjärjestelmästä, Jobiilista. Yksikkökohtaiset harjoittelupaikkamme julkaistaan Turun ammattikorkeakoulun ilmoittaman aikataulun mukaisesti keväällä ja syksyllä.

Toisen asteen opiskelijat

Toisen asteen opiskelijoiden koulutussopimuspaikat varataan keskitetysti oppilaitosten toimesta. Toisen asteen opiskelija, olethan yhteydessä oman oppilaitoksesi opettajiin. Otamme ajoittain myös opiskelijoita näiden keskitettyjen hakemusten lisäksi. Erilliset 2. asteen hakemukset voi opettajan toimesta lähettää osoitteeseen katja.huukkala@turku.fi.

Opiskelijakohtaiset koulutussopimukset lähetään katja.huukkala(a)turku.fi allekirjoitettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

Yliopisto-opiskelijat

Sairaalassamme voit suorittaa hoitotieteen maisteriopintoihin liittyviä harjoittelujaksoja. Hoitotieteen harjoittelupaikka varaukset ja yhteydenotot katja.huukkala@turku.fi

Lääketieteen opiskelijat saavat lähiopetusta geriatrian ja sisätautien kurssien aikana vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Lisäksi meillä on mahdollisuus tehdä amanuensuureja.

Sairaalan sosiaalityöntekijät toimivat osastoilla osana moniammatillista tiimiä. Sosiaalityön harjoittelut (1. vaiheen ja 2. vaiheen) voi tehdä sairaalassa. Harjoittelijalle nimetään vastaava ohjaaja (sosiaalityöntekijä), joka perehdyttää ja tukee harjoittelijaa harjoittelusuunnitelman mukaisesti. 2. vaiheen harjoittelu ajoittuu kesälomakaudelle, jolloin sijaispätevä harjoittelija pääsee tekemään myös itsenäisempiä työtehtäviä. Harjoittelujaksolle on mahdollista hakea yliopistolta harjoittelutukea. 

Yhteydenotot harjoittelusta

Palaute

Keräämme kaikilta opiskelijoilta palautetta. Palautelinkin saa omalta ohjaajalta. 

Asiasanat: