Osastohoito

Sairaalapalveluissa hoitoa järjestetään hoidon tarpeen mukaisesti kolmessa eri kokonaisuudessa: geriatrinen, medisiininen ja palliatiivinen hoitolinja. Potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti joko erikoissairaanhoidon osastoilta tai päivystyksestä. Kaikki osastot ovat vuodeosastoja. 

Geriatriset osastot

Geriatrisen hoitolinjan yksiköissä tutkitaan ja hoidetaan geriatrisia terveysongelmia. Potilaat ovat turkulaisia ikäihmisiä, jotka tulevat osastoille pääsääntöisesti Tyksin päivystyksestä, jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta tai omalta geriatriselta poliklinikalta.

 • Geriatrinen osasto 1
 • Geriatrinen osasto 2
 • Ortogeriatrinen osasto 1
 • Ortogeriatrinen osasto 2 (suljettu toistaiseksi)
 • Neurogeriatrinen osasto

Medisiiniset osastot

Medisiinisen hoitolinjan osastoilla hoidetaan neurologisia potilaita, sisätautien erikoisalan asiantuntemusta vaativia potilaita, infektiopotilaita ja sydänpotilaita.

 • Sisätautiosasto 
 • Sydänosasto
 • Infektio-osasto 
 • Neurologinen osasto

Palliatiiviset osastot ja saattohoito-osastot

Palliatiivisen hoitolinjan hoito on parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisen hoidon keskiössä on elämänlaatu sekä kärsimyksen ehkäisy ja lievitys. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen oletetun kuoleman välittömään läheisyyteen, viimeisiin elinviikkoihin tai -päiviin

 • Saattohoidon tukiosasto
 • Kaskenlinnan palliatiivinen osasto 
 • Karinakodin palliatiivinen osasto
 • Hengityshalvausyksikkö