Potilaana, omaisena tai vierailijana sairaalapalveluissa

Tällä sivulla:

Hyvä hoito ja kohtelu

Palvelulupauksemme

 • Lupaamme palvella asiakkaita, niin että he tulevat nähdyiksi, kuulluiksi ja kohdatuksi​.
 • Lupaamme kehittää palveluita asiakkaidemme kanssa tasavertaisina​.
 • Lupaamme luoda asiakkaidemme kanssa yhdessä palveluita, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan.

Arvomme ovat:

 • Potilaslähtöisyys: potilas on hoidon keskiössä ja potilasta hoidetaan yhteistyössä hänen kanssaan.
 • Osaaminen ja luovuus: henkilökunnalla on tieto, taito ja tahto työskennellä potilaan parhaaksi
 • Kestävä kehitys: toiminta on taloudellista, sosiaalista ja ekologista
 • Oikeudenmukaisuus: jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti
 • Yhteistyö: paikalliseen, seudulliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panostetaan voimakkaasti

Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidossa ja kohtelussa.​

Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan.​

Potilaalla on oikeus saada itseään koskevia tietoja​

Potilaalle on kerrottava kaikista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hänen hoidostaan päätettäessä. Potilaalle ei kuitenkaan saa antaa tietoja, jos hän ei halua niitä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Sairaalan osastot

 • Geriatriset osastot
  Geriatriset osastot 1-3 kaupunginsairaalassa, ortogeriatrinen osasto 1 ja 2, neurogeriatrinen osasto Kaskenlinnan sairaalassa
 • Medisiiniset osastot
  Sydänosasto, neurologinen osasto, sisätautiosasto kaupunginsairaalassa sekä infektio-osasto Kaskenlinnan sairaalassa
 • Palliatiiviset ja saattohoito-osastot
  Palliatiivinen sekä saattohoidon tukiosasto ja HH-yksikkö Kaskenlinnassa ja Karinakoti Moikoisten kaupungin osassa sekä Kaskenlinnan sairaalassa 

Saapuminen sairaalaan

Sairaalatoiminnan tehtävänä on tuottaa moniammatillisessa yhteistyössä turkulaisille potilaille mahdollisimman lyhyellä viiveellä laadukkaita, turvallisia ja näyttöön perustuvia terveys- ja sairaanhoidonpalveluita kustannustehokkaasti sekä vuode-osasto-, kotisairaala- että polikliinisenä toimintana. Toiminnan tavoitteena on yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa potilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, elämänhallinnan tukeminen, potilaan kunnioittava kohtaaminen tai tukeminen tilanteessa, kun parantavaa hoitoa ei enää ole. 

 • Sairaalapalvelut tuottavat monipuolista perusterveydenhuollon ja perustason sairaanhoitoa vuodeosastoilla, poliklinikoilla sekä kotiin vietynä palveluna.​
 • Hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä tai päivystyksenä.​
 • Yksiköt sijaitsevat Mäntymäen alueella Kaupunginsairaalassa ja Kaskenlinnassa sekä Moikoisten kaupunginosassa, Karinakodissa.  ​
 • Toiminnallisesti palvelut jakautuvat geriatriseen, medisiiniseen sekä palliatiivisen hoitoon ja saattohoitoon. 

Potilaan muistilista

Kun tulet sairaalaan, ota mukaasi:

 • Kela-kortti
 • ajantasainen luettelo lääkkeistäsi ja muista tarvitsemistasi lääkevalmisteista
 • tiedot allergioistasi ja ruokavaliostasi
 • lähiomaisesi yhteystiedot
 • hammasharja ja muut henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
 • hyvät sisäkengät
 • liikkumisen apuvälineet, kuten kävelykeppi, rollaattori tai pyörätuoli
 • silmälasit ja kuulolaite
 • oma matkapuhelin ja laturi

Jos potilas ei ole varautunut jäämään sairaalaan, läheiset voivat tuoda kaiken puuttuvan tullessaan. Arvoesineet ja suuret rahasummat kannattaa jättää kotiin.

Ruokailut ja kahvio

Sairaalassa on tarjolla kaksi lämmintä ateriaa, aamu- ja iltapala sekä iltapäiväkahvi. Nämä sisältyvät hoitopäivähintaan. Allergiat ja erityisruokavaliot huomioidaan sairaalaan ravintokeskuksessa ja on tärkeää ilmoittaa niistä jo tulovaiheessa henkilökunnalle. Sairaalassa on kanttiini, josta voi ostaa kahvia ja muita virvokkeita sekä päivän lehtiä.

Savuttomuus 

Sairaala-alueemme on savuton. Tupakointi sallittu vain siihen merkityillä alueilla:
 • rakennus 1 A
 • rakennus 29 merkityillä paikoilla
Tupakointi ja sytyttimen hallussapito on kiellettyä sairaalan tiloissa.
Tavoitteena on savuttomuus. Tarjoamme tukea tupakoinnin lopettamiseen.  

Vierailut

 • Sairaalan vierailuaika osastoilla on klo 14-18.​
 • Poikkeavista järjestelyistä ja toimintatavoista sovitaan osaston kanssa erikseen.​
 • Hoitotoimien ajaksi pyydämme ystävällisesti vierailijoita ja omaisia poistumaan huoneesta.

Yhteyden pitäminen hoitavaan yksikköön
Omaisten keskuudesta olisi hyvä sopia keskenään yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa voi keskustella potilaan asioista ja joka voi tiedottaa edelleen muita omaisia.​

Matkapuhelimet ja internet, sosiaalinen media ja kuvaaminen

Matkapuhelimen käyttö sairaalassa​
​Matkapuhelimen käyttö on luvallista sairaalan aulatiloissa, odotustiloissa ja vuodeosastojen käytävillä. Matkapuhelinta voi käyttää päivällä potilashuoneissa.​ Noudata osaston antamia ohjeita. ​Muista käyttää matkapuhelintasi asiallisesti ja huomioi muut ihmiset.

Arvotavarat ja raha

Osastoilla ei ole suotavaa säilyttää rahaa tai arvoesineitä. Jokaisella potilaalla on henkilökohtainen lukittava kaappi osaston potilashuoneessa. Arvotavarat ja rahat on hyvä jättää kotiin. Emme vastaa kadonneista arvoesineistä. ​

Potilaan rooli sairaalajaksolla

 • Sairaalajaksolla on tärkeää, että potilas sitoutuu omaan hoitoonsa ja noudattaa hänelle annettuja hoito-ohjeita.
 • Potilaalla on vastuu hoitaa omaa terveyttään.
 • Hoitavan henkilökunnan on tärkeää saada oikeita tietoja potilaan terveydestä ja selviytymisestä arjessa.
 • Hoitojaksolla on tärkeää kunnioittaa myös muiden potilaiden oikeuksia.
 • Potilas kunnioittaa henkilökunnan työtä.
 • Potilaalla on oikeus tulla kuuluksi häntä koskevissa päätöksissä.
 • Potilas osallistuu hoitojakson aikana hänelle moniammatillisesti suunniteltuun hoitoon ja kuntoutukseen.
 • Potilas on omatoiminen niissä päivittäisissä toimissa ja liikkumisessa ,miten hänen voimavaransa antavat myöden hoitojakson aikana.

Tukea sairaalahoidon aikana

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä on tavoitettavissa sairaalajakson aikana, yhteystiedot saa osastolta.

Sairaalapastori
Sairaalassa toimii sairaalapastori. Hänen tavoittaa numerosta 044 907 3837.

Potilasasiamies

 • Neuvoo lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Tiedottaa potilaan oikeuksista.
 • Avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen laadinnassa.

Potilasasiamiehen tavoittaa numerosta 02 313 2399.

Kotiutus ja jatkohoito

Kotiinlähdöstä pyritään sopimaan hyvissä ajoin. Lääkäri ja/tai sairaanhoitaja keskustelevat kanssasi tai valtuuttamasi läheisen kanssa jatkohoito-ohjeista ennen kotiinlähtöä. Henkilökunta huolehtii mahdolliseen jatkohoitopaikkaan jatkohoito-ohjeet ja lääkemääräykset.

Jos haluat omaisesi tai tutun taksiautoilijan tulevan hakemaan, sovi lähdöstä henkilökunnan kanssa. Henkilökunta auttaa mahdollisten taksi ja Kela-taksitilausten järjestämisessä. Kaikista epäselvistä asioista kannattaa kysyä lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta.

Muista lähtiessäsi ottaa mukaan kaikki henkilökohtaiset tavarasi ja mahdolliset apuvälineet.

Sairaalahygienia

Hygieniasyistä omien vaatteiden ja petivaatteiden ym. käyttö on osastoilla kielletty.

Hoitotahto

Hoitotahto on asiakirja, jonka avulla henkilö voi ennakkoon määritellä hoitamiseen liittyvistä asioista siltä varalta, että henkinen suorituskyky heikkenee sairauden vuoksi. Laki potilaan asemasta ja oikeudesta turvaa henkilön oikeuden määrätä omasta hoidosta.
 
Hoitotahto sitoo hoitavaa henkilökuntaa. Hoitotahdosta voidaan poiketa vain, jos henkilöllä on väärä käsitys terveydentilastaan, sairauden luonteesta tai käytettävissä olevien hoitomenetelmien  ja lääkityksen vaikuttavuudesta.  
 
Hoitotahto varmistaa, että henkilöä hoidettaessa noudatetaan hänen elämänarvoja ja hoitoa  koskevissa ratkaisussa otetaan huomioon hänen elämänsä loppuvaiheen hoitoon ja kuolemaan liittyvät toivomukset.

Asiakasmaksut

Opiskelijat sairaalapalveluissa

Hoitoosi voi osallistua terveydenhuollon ja lääketieteen opiskelijoita, jos annat siihen suostumuksesi. Opiskelijat työskentelevät sairaaloissamme harjoittelujaksoillaan. Hoidostasi vastaa kuitenkin aina sairaalamme oma terveydenhuollon ammattilainen.
 

Jätä palautetta toiminnastamme