Hoitoon pääsy

Suusairauksien perushoitoa annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan kaikille turkulaisille. Perushoitoon kuuluu muun muassa tarkastus / tutkimus, ennaltaehkäisevä neuvonta, iensairauksien hoito, hampaiden paikkaus ja poisto sekä juurihoito.

Turun kaupungin suun terveydenhuollossa uuden potilaan hoitosuunnitelman laatii hammaslääkäri. Hammaslääkäri voi lähettää potilaan myös suuhygienistille ienhoitoon tai ennaltaehkäisevään hoitoon. Asiakas voi valita kaupungin alueella hoitopaikkansa.

Alle 18-vuotiaat

Alle 18-vuotiaat kuuluvat asetuksen mukaisen kutsujärjestelmän piiriin. 1-, 3- ja 5-vuotiaat kutsutaan syntymävuoden perusteella ja ensimmäisen, neljännen ja kahdeksannen luokan koululaiset koulun vuosikurssilistan mukaisesti. Koululaisilla toimipiste määräytyy usein koulun mukaan. Lisäksi kutsumme 16-vuotiaat turkulaiset syntymävuoden perusteella.

Suun terveyden tarkastuksen tai tutkimuksen tekee hammashoitaja, suuhygienisti tai hammaslääkäri, lapsen iästä riippuen. Turkuun muuttaneet voivat tiedustella omaa hoitopaikkaansa suun terveydenhuollon ajanvarauksesta

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat

Turkulaisissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat voivat kotipaikasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen kunnalliseen hammashoitoon vähintään yhden kerran opintojensa aikana. Opiskelijan tulee itse varata aika keskitetystä ajanvarauksesta.

Kiireellinen ensiapu

Välttämätön kiireellinen ensiapu annetaan asuinpaikasta riippumatta.

Ostopalvelu

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan suun terveydenhuolto ostaa osan perushammashoitopalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostopalvelun palvelut ovat kiireetöntä perushammashoitoa erillisellä lähetteellä tai palvelusetelillä.

Erikoishammashoito

Turun kaupungin suun terveydenhuollossa on saatavissa erikoishammaslääkärin palveluja. Erikoishoitoja ovat muun muassa suukirurgia, oikominen, vaativat juurihoidot, vaativat iensairaudet, purentafysiologia ja protetiikka. Erikoishoitoon pääsee vain hammaslääkärin tarvearvioon perustuvalla sisäisellä lähetteellä.